Announcements

Article In Press Vol 7 No 1 Tahun 2022

 
  1. GAMBARAN  BILAL BIN RABBAH DALAM FILM BILAL: A NEW BREED OF HERO (2015) DALAM PERSPEKTIF FILSAFAT BAHASA ( Putri Wulandari, Dadan Rusmana )
  2. ETIKA PENDIDIK DALAM PRESPEKRIF AL-QUR’AN ( Kajian Qur’an Surah Ar-Rahman Ayat 1-4) (Nisa Nurrohmah)

 
Posted: 2021-02-24